Follow by Email

tisdag 18 september 2012

Svenska språket

Vad är det svåra i gamla svensktexter? Är det dåligt stavat? är det konstiga ord? är det för byråkratiskt språk? är det för mycket influenser av latin och franska? Ja, svaret är ja på alla frågor. I det gamla texterna är stavningen värre än min, om inte värre än min när jag gick i tredje klass. Stavningen blir successivt bättre ju närmare modern tid man kommer. En stor reformation av språket kom med stavningsreformen 1906 och medförde att man tog bort flera av stavningarna med norsk influens. Det gör texterna mycket mer lättförståeliga och mer svenska till språkvalet.
Texterna innan reformen kan vara svåra att förstå men inte just på grund av stavningen. Stavningen är en bagatell när det jämförs med ordvalen. Orden som användes i svenska språket var influerade av mycket tyska, franska och latin. Inte nog med det är de svenska orden snarare något nordiskt hopplock som knappt är förståeligt. Turligt nog så har vi i Sverige nära kontakt med många andra germanska språk och kan på så sätt läsa eftersom att vi förstår ordet på det andra språken.
Ju längre tillbaka i språket vi går desto mer byråkratiskt blir språket. Det är på grund av att de som skrev och läste var präster, högre ämbetsmän och adel. När dessa kommunicerade var det ofta på svenska med mycket influenser från de internationellt viktiga handelsspråken. När Karl XIV Johan var kung i Sverige under 1700-talet så bestämde han att hela hovet endast skulle kommunicera på franska.
Så vad anser jag nu om de gamla Svenska texterna?
Tack vare de åren jag läst tyska så blir det lättare att förstå texterna. Jag förstår flera av de tyska orden och även de svenska med tysk stavning. Trots det så kan det ofta vara svårt att förstå vad författaren egentligen menar. Det har mycket med stavningen att göra i de äldre texterna som exempel stavas allsmäktigaste, alzmectigeste. Läses ordet snabbt och i ett sammanhang med lättförståeliga ord förstår jag innebörden men när jag analyserar varje ord så hopar sig frågetecken.
Som tidigare nämnt så blir texterna lättare ju närmare modern tid man kommer. Det är också ganska häftigt att läsa texter med bara några få år emellan. Skillnaden kan vara väldigt stor och noterbar även för en vanlig student som jag. Den största skillnaden kommer när svenska språket börjar använda svenska ord istället för tyska, engelska och franska. Språket får en ny ton och börjar likna ett norsksvenskt modernt språk.

(det var jättesvårt att skriva den här texten, jag anser inte att jag har något att komma med)

1 kommentar:

  1. Du kommer med dina iakttagelser av svensk språkutveckling! Det är inte illa!

    SvaraRadera