Follow by Email

tisdag 16 oktober 2012

Judendomen

Judendomen är en religion som jag egentligen inte haft så bra koll på. Vad jag känt till från tidigare är i princip förintelsen. Det har varit otroligt nyttigt för mig att lära mig om judendomen och vad den innebär och står för.
Judendomen är en mycket spännande religion, det tycker jag eftersom att historien blir så viktig för religionen. Judendomen säger, att gud visar sig genom historien och att det är på så vis som vi kan säga något om hur gud är.
De flesta högtider som finns inom judendomen är baserade på händelser som, befrielsen från Egypten, vandringen genom öknen och destruktionen av templet. Händelserna som på något vis har påverkat vår syn på historien har fått bli högtider för att vi ska minnas både de bra och det dåliga.

Det jag lärt mig om judendomen har tyvärr inte lett till några "ahh ha!" upplevelser, men det har gjort mig medveten om vad judarna genom tiden har fått genomlida och varför religionen är så otroligt viktig för många av dem.
Jag har också kunnat förstå på ett nytt sätt hur olika grenar av judendomen ser på olika högtider och nymodigheter. Det gör att förståelsen varför vissa judar kanske väljer bort något som andra uppskattar.

När vi diskuterade mat och t.ex. fläskkött så var det spännande att få veta att vissa judar väljer bort det på grund av traditionen som hänger kvar; att fläskkött snabbt blir dåligt och att vi kan bli sjuka. Samtidigt som att andra judar ser det som okej nu, eftersom att säkerheten är mycket bättre nu på 2000-talet.

Nästa område är kristendomen något som jag anser att jag har ganska bra koll på men det får vi väl se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar